Close

Các mảng kinh doanh của chúng tôi

Thông tin về doanh nghiệp chúng tôi: CÔNG TY TNHH SCO VIỆT NAM (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH S VIỆT NAM)

ĐKKD1: https://drive.google.com/file/d/1s1HbbWDBaGf7Aqq9URUAgw3_A-g2wkXS/view?usp=sharing
ĐKKD2: https://drive.google.com/file/d/1OOR2swrGm1kpTt1x_DJZpzpvf_PnRBlB/view?usp=sharing
Ngành nghề kinh doanh 1: https://drive.google.com/file/d/1iv4xNSoorIm0sUF86g-ND5fSZXxMivYX/view?usp=sharing
Ngành nghề kinh doanh 2: https://drive.google.com/file/d/1DBt7t-ftQLcVI9pdEN1jGotZQawNV88v/view?usp=sharing
Ngành nghề kinh doanh 3: https://drive.google.com/file/d/1WlLAZrbAKJmW326a-qVGPHno0ioYRUZV/view?usp=sharing