Danh sách khách sạn 3 sao ở Nha Trang

Danh Sach Khach San 3 Sao O Nha Trang Paris3 Cong Ty Du Lich S Viet Nam Muatourdulich.com Compressed

(Mua tour du lich) Du lịch S Việt Nam xin gửi tới Quý khách danh khách sạn 3 sao ở Nha Trang đầy đủ thông tin liên hệ để Quý khách lựa chọn cho chuyến Du lịch Nha Trang của mình.

Khách sạn Balcony
Địa chỉ: 98B/13 Trần Phú, Nha Trang.
Tel: 058.3886789 | Fax: 058.3885888
Email: gsales@balconynhatranghotel.com
Website: http://www.balconynhatranghotel.com

Khách sạn Sophia
Địa chỉ: 35 Trần Quang Khải, Nha Trang.
Tel: 058.3522524 | Fax: 058.3522526
Email: info@sophiahotel.vn
Website: http://www.sophiahotel.vn

Khách sạn Wonderland Nha Trang
Địa chỉ: Lô 10-11 Phạm Văn Đồng, Nha Trang.
Tel: 058. 3551999 | Fax: 058.3551858
Email: info@nhatrangwonderlandhotel.com
Website: http://www.nhatrangwonderlandhotel.com

Khách sạn Sunniva
Địa chỉ: 25 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang
Tel: 058. 3591999 | Fax: 058.3560558

Khách sạn Apus

Địa chỉ: 01H Quân Trấn, Nha Trang.
Tel: 058. 3551616 | Fax: 058.3525116
Email: info@apushotel.vn
Website: http://www.apushotel.vn

Khách sạn Calm Seas
Địa chỉ: 99 Phạm Văn Đồng, Nha Trang.
Tel: 058. 3543888 | Fax: 058.3540209
Email: info@calmseashotel.com.vn
Website: http://www.calmseashotel.com.vn

Khách sạn Đèn Lồng Đỏ
Địa chỉ: 135A-137-137A Hoàng Văn Thụ, Nha Trang.
Tel: 058. 3818283 | Fax: 058.3815858
Email: info@denlongdo.vn
Website: http://www.denlongdo.vn

Khách sạn Golden Holiday
Địa chỉ: 3/1 Trần Quang Khải, Nha Trang.
Tel: 058. 3526222 | Fax: 058.3526225
Email: info@goldenholiday.vn
Website: http://www.goldenholiday.vn

Khách sạn Hoàng Vũ Mới (Golden Rain 2)
Địa chỉ: 3/1 Trần Quang Khải, Nha Trang
Tel: 058. 6261166 | Fax: 058. 6261155

Khách sạn Daisy
Địa chỉ: 69-71 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang.
Tel: 058. 3514979 | Fax: 058.3514299
Email: info@daisynhatranghotel.com
Website: http://www.daisynhatranghotel.com

Khách sạn Majestic Star
Địa chỉ: 96B5 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
Tel: 058. 3529669 | Fax: 058.3526266
Email: sales3@majesticnhatranghotel.com
Website: http://www.majesticnhatranghotel.com

Khách sạn Palm Beach
Địa chỉ: 04B Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam
Tel: +84 58 3524333 | Fax: +84.58 3524334

Khách sạn Nha Trang Beach
Địa chỉ: 04 Trần Quang Khải, Nha Trang
Điện thoại: 058.3524468 Fax: 058.3521159
E-mail: info@nhatrangbeachhotel.com.vn
Website: http://www.nhatrangbeachhotel.com.vn

Khách sạn Regalia Nha Trang
Địa chỉ: 98B Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
Tel: +84 58 6263333 – +84 58 6266666 | Fax: +84 58 3525452
Email: info@regaliahotel.vn
Website: http://www.regaliahotel.vn

Khách sạn Seasing
Địa chỉ: 50B Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Việt Nam
Tel: +84 58 3 544 088 – +84 58 3 544 099 | Fax: +84 583 544 077
Email: infor@seasinghotel.com – rsvn@seasinghotel.com – sm@seasinghotel.com
Website: http://www.seasinghotel.com

Khách sạn Galaxy 3
Địa chỉ: 96B/5/1 Trần Phú, Nha Trang, Việt Nam
Tel: +84. 58 3.526.497 | Fax: +84. 58 3.525.074 | Hotline: +84 918 151 005
Email:gm@galaxynhatrang.com
Website: http://g3.galaxynhatrang.com

Khách sạn Edele
Địa chỉ: 61 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam
Tel: +84 58 3527788 | Fax: +84.58 3527989
Email: sm@edelehotel.vn / sales@edelehotel.vn
Website: www.edelehotel.vn

Khách sạn Nam Hùng
Địa chỉ: 18 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam
Tel: +84 58 6.256.789 | Fax: +84.58 6.255.999
Email: sales@namhunghotel.com.vn
Website: www.namhunghotel.com.vn

Khách sạn Camellia
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, Nha Trang, Viet Nam
Tel: +84 58 6500600 | Fax: 84 58 3828612
Email: sales@camellianhatrang.com.vn – reservation@camellianhatrang.com.vn
Website: www.camellianhatrang.com.vn

Khách sạn Golden Beach Nha Trang Boutique
Địa chỉ: 109 Nguyễn Thiện Thuật – Phường Lộc Thọ – TP. Nha Trang
Điện thoại: 058.3522.333 Fax: 058.3523.937
E-mail: sale@goldenbeachnhatrang.com
Website: www.goldenbeachnhatrang.com

Khách sạn Amy
Địa chỉ: 78 Hùng Vương, Nha Trang
Điện thoại: 058.3527.003 Fax: 058.3525.445
Email: info@amyhotel.vn
Website: http://amyhotel.vn/

Khách sạn Hàng Hải (Maritime Hotel & Spa)
Địa chỉ: 34 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: 058.3881135 – 3881137 Fax: 058.3881134
Email: sales1@haidanggroup.com
Website: http://maritimehotel.com.vn

Khách sạn MerPerle SeaSun
Địa chỉ: Số 2 Trần Quang Khải, Nha Trang
Điện thoại: 058.3529292 Fax: 058.3529293
E-mail: saleshcm@merperle.vn
Website: www.merperle.vn

Khách sạn Dendro
Địa chỉ: 90-92 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 058 3525757/ 3523352 Fax: 058.3524224
Email: smm@dendrohotel.com.vn
Website: http://dendrohotel.com.vn

Khách sạn Châu Loan
Địa chỉ: 03 Mai Xuân Thưởng – Phường Vĩnh Hải – TP Nha Trang
Điện thoại: 058 38 38 456 – 38 38 938 Fax: 058.38 35 138
Email: sales@chauloanhotel.com
Website: http://chauloanhotel.com

Khách sạn Ánh Nắng ( Sunny )
Địa chỉ: 96/2 Tran Phu, Nha Trang
Điện thoại: 058.3525 244 – 3525 299 Fax: (058) 3527 676
Email: info@anvistagroup.com
Website: http://www.anvistagroup.com

Khách sạn Barcelona
Địa chỉ: 34E Nguyễn Thiện Thuật – Tân Lập – Nha Trang
Điện thoại:058.3.526.966 – 3.526.977 Fax: (058) 3.526.988
Email: info@barcelonahotel.vn
Website: http://www.barcelonahotel.vn

Khách sạn LaMy
Địa chỉ: 96 A4 Trần Phú, Khánh Hòa, Nha Trang
Điện thoại: (058) 3526556 – 3526557 Fax: (058) 3526559
Email: sales@lamyhotel.com
Website: http://www.lamyhotel.com

Khách sạn Luxury
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: 058.3523.390 Fax: 058.3523.380
Email: info@luxurynhatrang.com.vn
Website: http://www.luxurynhatrang.com.vn/

Khách sạn Fairy Bay
Địa chỉ: 42 Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang
Điện thoại: 058.3.835.835 – 3.835.888 – 3.835.999 Fax: 058.3.833.833
E-mail: info@fairybayhotel.com
Website: www.fairybayhotel.com

Khách sạn Majestic
Địa chỉ: 90 – 92 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: 058.3524515 / 3523898 Fax: 058.3526266
E-mail: sales2@majesticnhatranghotel.com
Website:http://www.majesticnhatranghotel.com

Khách sạn Nhị Phi
Địa chỉ: 10 Biệt Thự – Nha Trang
Điện thoại: 058.3524585 – 3524454 – 3524494 Fax: 058.3524989
E-mail: reservation@nhiphihotel.vn
Website:https://www.nhiphihotel.vn

Khách sạn Quang Hạnh ( Happy Light )
Địa chỉ: 1A Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang
Điện thoại: 058.3529.888 Fax: 058.3529.882
E-mail: sales@happylighthotel.com
Website:http://www.happylighthotel.com

Khách sạn Thăng Long Nha Trang
Địa chỉ: 56B Nguyễn Thiện Thuật, P. Tân Lập, Nha Trang
Điện thoại: 058.3529 579 Fax: 058.3529 575
E-mail: info@thanglonghotel.vn
Website: http://www.thanglonghotel.vn

Khách sạn The Light 2
Địa chỉ: 10A Biệt thự, Nha Trang
Điện thoại: 058.3525 480 Fax: 058.3527 581

Khách sạn Hà Nội Golden
Địa chỉ: 107 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Điện thoại: 058.3529123 Fax: 058.3529.126
Email: info@hanoigoldenhotel.com.vn
Website: http://hotel1.hanoigoldenhotel.com.vn

Khách sạn Paragon
Địa chỉ: Lô 203, Ô DL-B01 khu Du lịch & sinh thái An Viên – Vĩnh nguyên, Nha Trang
Điện thoại: 058. 2215215 Fax: 058 6261177
E-mail: info@paragonhotel.com.vn
Website: http://www.paragonhotel.com.vn

Khách sạn Victorian
Địa chỉ: 98A/5 Trần Phú – Lộc Thọ – Nha Trang
Điện thoại: 058.3527399 Fax: 058.3522309
E-mail: sales@victorianhatranghotel.com.vn
Website: http://www.victorianhatranghotel.com.vn

Khách sạn Hồng Ngọc (Ruby)
Địa chỉ: 90-92 Trần Phú – Lộc Thọ – Nha Trang
Điện thoại: 058.3529595 Fax: 058.3526869
E-mail: sales@nhatrangrubyhotel.com
Website: http://www.nhatrangrubyhotel.com

Khách sạn Hồng Ngọc – Ruby Nha Trang Hotel

Khách sạn Copac
Địa chỉ: 89 Hồng Bàng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3516680 Fax: 058.3516670
E-mail:sales@copachotel.com.vn
Website: http://copachotel.com.vn

Khach sạn Phú Quý II
Địa chỉ: 01A Tuệ Tĩnh, Nha Trang
Điện thoại: 058.3525050 Fax: 058.3525722

Khách sạn Hoàng Vũ (Golden Rain)
Địa chỉ: 142 Hùng Vương, Nha Trang
Điện thoại: 058.3527799 Fax: 058.3528899
E-mail: info@goldenrainhotel.com
Website: http://www.goldenrainhotel.com

Khách sạn Hoàn Hảo (Prime)
Địa chỉ: 04 Tôn Đản, Nha Trang
Điện thoại: 058.3526968 Fax: 058.3527099

Khách sạn Nhật Thành
Địa chỉ: 57-59-61 Phan Bội Châu, Nha Trang
Điện thoại: 058.2220555 Fax: 058.2220556
E-mail: sales@nhatthanhhotel.com.vn
Website: http://nhatthanhhotel.com.vn

Khách sạn StarLet
Địa chỉ: 32-34 Tuệ Tĩnh, Nha Trang
Điện thoại: 058.3525060 Fax: 058.3525161
E-mail: sales@starlethotel.com.vn
Website: http://www.starlethotel.com.vn

Khách sạn Xanh Nha Trang (Green)
Địa chỉ: 06A Hùng Vương, Nha Trang
Điện thoại: 058.3525405 Fax: 058.3522394
E-mail: info@greenhotelnhatrang.com
Website: http://www.greenhotelnhatrang.com

Khách sạn Angella
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang
Điện thoại: 058.3521246 Fax: 058.3523416
E-mail: sales@angella.com.vn
Website: http://www.angella.com.vn

Khách sạn Thiên Á (Asia Paradise)
Địa chỉ: 06 Biệt Thự, Nha Trang
Điện thoại: 058.3524686 Fax: 058.3527148
E-mail: sales@asiaparadisehotel.com
Website: http://www.asiaparadisehotel.com

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ: 03 Nguyễn Chánh, Nha Trang
Điện thoại: 058.3521333 Fax: 058.3527921
E-mail: haiauhotelnt@vnn.vn
Website: http://haiauhotel.com.vn/

Khách sạn The Summer
Địa chỉ: 34C-D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Điện thoại: 058.3522186 Fax: 058.3524662
E-mail: sales@thesummerhotel.com.vn
Website: http://thesummerhotel.com.vn

Khách sạn Olympic
Địa chỉ: 06-08 Phan Bội Châu, Nha Trang
Điện thoại: 058.3561964 Fax: 058.3562301
E-mail: sales@olympichotelvn.com
Website: http://www.olympichotelvn.com

Khách sạn Trần – Viễn Đông
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, Nha Trang
Điện thoại: 058.3523606 Fax: 058.3521912

Khách sạn Violet
Địa chỉ: 12 Biệt Thự, Nha Trang
Điện thoại: 058.3522314 Fax: 058.3523396
E-mail: info@violethotelnhatrang.com.vn
Website: http://www.violethotelnhatrang.com.vn

Khách sạn Đông Phương II
Địa chỉ: 96A4 Trần Phú, Nha Trang
Điện thoại: 058.3521137 Fax: 058.3814580
E-mail: sales2@dongphuonghotel.com.vn
Website: http://www.dongphuonghotel.com.vn

Khách sạn Nghỉ dưỡng Cát Trắng Dốc Lết (White Sand Doclet Resort & Spa)
Địa chỉ: Tổ Dân phố 9 Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 058.3670670 Fax: 058.3671671
E-mail: sales@whitesandresort.com.vn
Website: http://www.whitesandresort.com.vn

Quý khách có thể đặt phòng khách sạn tại website muatourdulich.com của #dulichsvietnam với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu cần thêm thông tin về Du lịch Nha Trang hoặc cần tư vấn về khách sạn 3 sao ở Nha Trang xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Tiện ích đặt phòng trực tuyến giá rẻ

Quý khách chỉ cần Gõ địa điểm đến/ tên khách sạn, chọn ngày đến - ngày đi và tìm tại cửa sổ tìm kiếm bên dưới này. Hoặc chọn các điểm đến phổ biến như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang...để xem ngay các ưu đãi

Booking.com

Đặt phòng qua công ty lữ hành

Quý khách có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi qua các tiện ích trên website hoặc ĐT/Zalo/Viber/Whatsapp/FB số: 0911656363 để đặt phòng số lượng lớn với giá ưu đãi cho đoàn với số lượng trên 5 phòng

Dịch vụ đăng ký set up, đào tạo vận hành về OTA

Hãy liên hệ với chúng tôi để gia tăng cơ hội cho chính doanh nghiệp của Bạn. Xem thêm: Các dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn set up Beer Club

Quý khách vui lòng liên hệ với Mr. Nam Huỳnh 093.868.5928/ 0354.675074 để được tư vấn hỗ trợ thông tin về Set up Khách sạn, nhà hàng, quán Cà phê, cửa hàng đồ ăn nhanh, Beer club, Quán Bar...
Nhóm: