Quyền riêng tư

Điều 1: Thu thập thông tin 1.1. Thu thập tự động: Như mọi website hiện đại khác, Chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy … Đọc tiếp Quyền riêng tư