Tài khoản thanh toán

1. Thanh toán bằng cách chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của Du lịch S Việt Nam như sau: Tài khoản cá nhân: Chủ tài khoản Trần Xuân Lộc – Nếu không lấy hóa đơn Tài chính Chức danh: Giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Số tài khoản: 0011003336353 Chi nhánh: … Đọc tiếp Tài khoản thanh toán