Trong bài viết này SCO VIỆT NAM (CÔNG TY TNHH SCO VIỆT NAM) sẽ cung cấp các thông tin về hồ sơ, giấy chứng nhận đăng ký KD, giấy phép hoạt động, mẫu chứ ký điện tử, mẫu hoá đơn điện tử, mẫu hoá đơn tự in

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của CÔNG TY TNHH SCO VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty CÔNG TY TNHH SCO VIỆT NAM được cấp ngày 15/07/2015 tại sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

ĐKKD1: https://drive.google.com/file/d/1s1HbbWDBaGf7Aqq9URUAgw3_A-g2wkXS/view?usp=sharing
ĐKKD2: https://drive.google.com/file/d/1OOR2swrGm1kpTt1x_DJZpzpvf_PnRBlB/view?usp=sharing

Ngành nghề kinh doanh 1: https://drive.google.com/file/d/1iv4xNSoorIm0sUF86g-ND5fSZXxMivYX/view?usp=sharing
Ngành nghề kinh doanh 2: https://drive.google.com/file/d/1DBt7t-ftQLcVI9pdEN1jGotZQawNV88v/view?usp=sharing
Ngành nghề kinh doanh 3: https://drive.google.com/file/d/1WlLAZrbAKJmW326a-qVGPHno0ioYRUZV/view?usp=sharing

 

 

2. Mẫu hoá đơn điện tử của CÔNG TY TNHH SCO VIỆT NAM

Mẫu hoá đơn điện tử của CÔNG TY TNHH SCO VIỆT NAM được sử dụng trên nền tảng công nghệ của BKAV với nhiều tính năng hữu ích, bảo mật, thuận tiện khi tra cứu, phát hành hoá đơn. Nếu Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ với SCO VIỆT NAM để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn Quý khách.

Mẫu hóa đơn điện tử 2019: https://drive.google.com/file/d/1bDxTVhe3SNXA5-1cCLWjIdD3omFM73Gd/view?usp=sharing