Giờ tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng

Thông tin bảng Giờ tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng do Du lịch S Việt Nam cung cấp cho du khách tham khảo. Quý khách truy cập vào đường dẫn để mua vé tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng

Bảng giờ tàu hỏa tuyến chất lượng cao Hà Nội – Hải phòng – Hà nội:

Tuyến tàu hỏa Hà nội – Hải phòng

Ga xuất phát Ga cuối
Tên ga Thời gian Tên ga Thời gian
Hà nội (Tàu HP1) 6h00 Hải phòng 8h15
Long Biên (Tàu LP3) 9h30 12h10
Hà nội (Tàu LP5)

(T7,CN,lễ,tết)

15h25 18h00
Long Biên (Tàu LP5)

(Các ngày thường)

15h35
Long Biên (Tàu LP7) 18h10 20h35

 

Tuyến tàu hỏa Hải phòng – Hà nội 

Ga xuất phát Ga cuối
Tên ga Thời gian Tên ga Thời gian
Hải phòng 6h10 (Tàu LP2) Long Biên 8h40
8h55 (Tàu LP6)8 Long Biên

(Các ngày thường)

11h15
Hà nội

(T7,CN,lễ,tết)

11h25
15h10 (Tàu LP2) Long Biên 17h40
18h40 (Tàu HP2) Hà nội 21h05

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Nhóm: