Giờ tàu tuyến Hà Nội – Lạng Sơn – Nam Ninh – Bắc Kinh

Tàu M1.T876.T6
– Chạy tuyến: Hà Nội (Việt Nam)-Bắc Kinh (Trung Quốc)
– Từ ga: Hà Nội, lúc: 18:30
– Đến ga: Nam Ninh (Trung Quốc), lúc: 07:02
– Khoảng cách: 401 km
– Thời gian chạy: 12 giờ 32 phút
– Tốc độ lữ hành: 32 km/giờ

Tuyến tàu M1.T876.T6

Tuyến đường Giờ tàu
Hà nội – Đồng Đăng 18:30 – 22:40
Hà nội – Bằng Tường 18:30 – 01:20
Hà nội – Nam Ninh 18:30 – 06:10
Hà nội – Quế Lâm 18:30 – 12:57
Hà nội – Hoành Dương 18:30 – 18:21
Hà nội – Trường Sa 18:30 – 20:31
Hà nội – Hán Khẩu 18:30 – 01:12
Hà nội – Trịnh Trâu 18:30 – 05:36
Hà nội – Bắc Kinh 18:30 – 12:08

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Nhóm: