SCO VIỆT NAM xin gửi tới Quý khách các quy định và điều khoản khi hủy, thay đổi thông tin vé tàu hỏa du lịch

1. Quy định và điều khoản khi hủy vé tàu hỏa du lịch

1.1 Vé khách lẻ (dưới 10 vé)

Khách hàng chịu phí 20% ngay sau khi đặt dịch vụ
Khách hàng chịu phí 30% trước ngày khởi hành 05 đến 07 ngày
Khách hàng chịu phí 50% trước ngày khởi hành 03 đến 04 ngày
Khách hàng chịu phí 100% với những hình thức hoãn, huỷ khác

1.2 Vé khách đoàn (trên 10 vé)

Khách hàng chịu phí 20% ngay sau khi đặt dịch vụ
Khách hàng chịu phí 30% trước ngày khởi hành 08 đến 14 ngày
Khách hàng chịu phí 40% trước ngày khởi hành 05 đến 07 ngày

Khách hàng chịu phí 50% trước ngày khởi hành 03 đến 04 ngày
Khách hàng chịu phí 100% với những hình thức hoãn, huỷ khác

2. Quy định về việc đổi vé tàu hỏa du lịch

2.1 Quy định về việc đổi tên

SCO VIỆT NAM luôn hỗ trợ tôí đa đem đến sự thuận lợi cho Du khách. Với các vé tàu du lịch mua qua SCO VIỆT NAM khi thanh toán thành công, chúng tôi sẽ gửi Voucher cho khách và việc đổi thông tin dễ dàng chỉ cần gửi yêu cầu cho SCO VIỆT NAM qua các kênh hỗ trợ của chúng tôi.

2.2 Đổi ngày

Trường hợp nếu còn vé cho ngày đổi (dự kiến) và ngày thực hiện đổi vé trên 07 ngày đối với khách lẻ hoặc trên 14 ngày đối với khách đoàn đổi vé miễn phí

Trường hợp đổi vé mà ngày thực hiện đổi vé nhỏ hơn 07 ngày đối với khách lẻ hoặc trên 14 ngày đối với khách đoàn đổi thì áp dụng phí theo khoản 1.